Spredning av husdyrgjødsel

Vilkår for spredning av husdyrgjødsel er fastsatt i forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav. Lokal forskrift fastsetter frist for spredning av husdyrgjødsel uten nedmolding/ nedfelling.

Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Lokal forskrift om gjødselvarer av organisk opphav (PDF, 266 kB)

Utdrag fra gjødselforskriften:
Spredning av husdyrgyrgjødsel er kun tillatt i perioden 15. februar til 1. november. Det er ikke tillatt å spre gjødselvarer på snødekket eller frossen mark.

Spredning uten nedmolding/ nedfelling bør gjøres så tidlig i vekstsesongen at det er mulighet for betydelig gjenvekst som høstes eller beites, og skal gjøres senest innen 1. Oktober (lokal forskrift).

Det kan ikke tillates en senere frist for spredning uten nedmolding/ nedfelling enn 1. Oktober.

Kommunen kan ved forskrift eller enkeltvedtak forby spredning av gjødselvarer av organisk opphav i hele eller deler av perioden fra og med 1. september til 1. november i områder med alvorlig forurensning eller fare for alvorlig forurensning.

Publisert av Marianne Svendsen. Sist endret 12.03.2014 13:49
Fant du det du lette etter?