Mer om næring

Tingvoll kommune har sin største andel av sysselsettingen i servicenæringene og i helse og sosialtjenestene. Det er verdt å merke seg at jordbruk, skogbruk og fiske har en relativt stor andel av sysselsettingen i kommunen, sammenlignet med Kristiansundsregionen forøvrig.

 Arbeidsplassdekningen i Tingvoll kommune er på 73,8%. Lav arbeidsplassdekning kan indikere at kommunen oppleves som attraktiv bostedskommune, selv om arbeidssted er i annen kommune. Tingvoll kommune har tilgang på flere arbeidsmarkeder i akseptabel dagpendelavstand (50 km), som Sunndal, Surnadal, Halsa, Gjemnes, Averøy og Kristiansund. Innpendling skjer også fra disse kommunene Det er et utviklingstrekk at pendling i stadig større grad skjer utover mot Kristiansund, der olje, gass og leverandørindustrien utgjør et attraktivt arbeidsmarked.

Tingvoll kommune har samlet en lavere arbeidsledighet enn landet (ca 2,5%) og fylket (ca 2%). Innvandring representerer både stabilisering og vekst i folketallet, men også en utfordring med hensyn til sysselsetting og arbeidsledighet.

Andelen innbyggere med kort utdanning på universitets- og høyskolenivå er lavere enn gjennomsnittet i fylket og landet. Andelen innbyggere med lang utdanning på universitets- og høgskolenivå er høyere enn fylkesgjennomsnittet.  Viktigste årsak til dette er Bioforsk Økologisk, men også Tingvoll vidaregåande skole og Tingvoll kommune er viktige arbeidsplasser for personer med høyeregrads nivå fra universitet og høgskole.

Statistikken forteller oss at utdanningsnivået i befolkningen er økende når det gjelder kort og lang universitets- og høyskoleutdanning, og synkende når det gjelder kun gjennomført grunnskole. Totalt sett er derfor utdanningsnivået i kommunen er økende, noe som er positivt i forhold til å beholde kompetansearbeidsplasser og samfunnsutvikling forøvrig.

 

Publisert av Roar Moen. Sist endret 17.08.2016 14:51
Fant du det du lette etter?