Landbruk

Mer informasjon om jordbruk, skogbruk og viltforvaltning finner du i menyen til høyre på siden.


Ny ordning 2016:

Tilskudd til utsiktsrydding – Møre og Romsdal. Se nærmere informasjon på fylkesmannens nettsider.

Tiltaket skal gi utsikt til område av verdifull karakter sett fra både landbruket og reiselivsnæringen sin side. For at et tiltak skal falle innenfor ordningen, er det et krav at ryddinga øker opplevingsverdien på stedet der det blir ryddet.

Aktuelle tiltaksområde:

  • Ferdselsårer, utsiktspunkt langs veier, rasteplasser, turveier/stier
  • Gjengrodd kulturlandskap, t.d. gjengrodd beitemark/slåttemark med utløer
  • Strekninger der oppstamming og tynning kan gi økt utsikt
  • Lange, rette strekninger eller lange, slake yttersvinger
  • Forlenging av strekninger der det allerede er utsikt, og der ryddinga vil gi stor gevinst for opplevinga i forhold til kostnadene

Her finner du de lokale retningslinjene for Møre og Romsdal.

Frist: 20.09.2016

Sist endret 13.07.2016 10:43
Fant du det du lette etter?