Mer om kultur og idrett

Kulturkalenderen:
Alle lag og foreninger kan benytte seg av Kulturkalenderen i Møre og Romsdal. Vi anbefaler at alle lag og foreninger og arrangører benytter seg av denne kalenderen.

Kalenderen finner du her.

Kulturmidler:

Lag og foreninger kan hvert år søke om et kommunalt tilskudd. Frist er 15. mars.

Oppstartstilskudd til nye lag og foreninger kan det søkes om gjennom hele året.

Retningslinjer for kommunalt tilskudd til lag og foreninger finner du her (PDF, 89 kB).

Søknadsskjema om kulturmidler finner du her. (PDF, 9 kB)

 

Kulturprisen / Miljøpris:

Kultur/Miljøprisen kan tildeles personer, institusjoner eller organisasjoner som har vist vedvarende evne og vilje til å yte aktiv kulturinnsats i Tingvoll kommune.

Forslag på kandidater sendes til: Tingvoll Kommune, Folkehelse og kultur, Midtvågveien 2, 6630 Tingvoll

e-post: postmottak@tingvoll.kommune.no

Kulturprisen gjennom tidene med statutter. (PDF, 56 kB)

Miljøprisen gjennom tidene med statutter (PDF, 54 kB)
 

Kulturvekkå:
Kulturvekkå er et årlig kulturarrangement hvor frivillige lag og organisasjoner står for ulike arrangementer i en uke.


Innmelding av arrangement kan gjøres ved å sende e-post til sekretær i Kulturvekkå:
mattis.himo@tingvoll.kommune.no

 

Det er muligheter for å søke Kulturvekkåkomiteen om støtte til gjennomføring av arrangement.


Retningslinjer (PDF, 253 kB) og søknadskjema (PDF, 8 kB) finner du her.

Publisert av Roar Moen. Sist endret 02.01.2017 13:10
Fant du det du lette etter?