Rådet for likestilling av funksjonshemmede

Lov om råd eller annen representasjonsordning i kommuner i fylkeskommuner for mennesker med nedsatt funksjonsevne m.m. ble vedtatt av Stortinget 17. juni 2005. Loven trådte i kraft 10. september 2007. Loven pålegger kommunene å ha råd eller annen representasjonsordning for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Mennesker med nedsatt funksjonsevne skal sikres åpen, bred og tilgjengelig medvirkning i arbeidet med saker som er av spesielt viktig for mennesker med nedsatt funksjonsevne.  Dette gjelder blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet arbeider etter prinsippet om funksjonshemmedes fulle deltaking og likestilling i samfunnet.

Rådet er et samarbeids- og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser.

 

Rådet for likestilling funksjonhemmede
Rådet for likestilling av funksjonhemmdefunksjone-post
Eilif OldenLedereilif.olden@hotmail.com
Elisabeth Osenmedlemeosen@online.no
Anne Marie Haugenmedlem
Jan Harald Rollandmedlemjanharaldrolland@c2i.net
Ella Strømsvågmedlemellstroe@online.no
Helge Ulsetvara
Audhild Sørlievara
Guri Britt Orøvaraguri_britt@live.no
Gudmund Romundstadvara

Publisert av Jens Jarl Turøy. Sist endret 12.02.2014 10:12
Fant du det du lette etter?