Søknadsfrist Skolefritidsordning 01. april

Søknadsfrist SFO 1. april

Søknadsfrist for SFO i 2018 er første april. Søknaden skal sendes elektronisk. Du kan søke her:

https://skjema.kf.no/FormsEngine/…