Alle elever har rett til helsehjelp på skolen. Derfor må alle skoler ha en skolehelsetjeneste.