Koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i Tingvoll kommune

Kontaktinformasjon: 
 

Besøksadresse/Postadr.: Tingvoll kommune, Kommunehuset, 6630 Tingvoll
Telefon: 71 53 24 87
Telefax: 71 53 24 01
 
Siri H. Vangen, Tildelingsenhet for pleie- og omsorgstjenester     71 53 24 44
Heidi Strømsvåg, Ergoterapitjenesten     71 53 35 04
Lisbet Rolland, Fysioterapitjenesten     71 53 35 06

 

Ansvarsområde:

 • Definert rolle i habilitering og rehabilitering i kommunen, med en tydelig adresse
  Knutepunkt for samarbeid på tvers av alle nivåer, f.eks koordinere samarbeidet rundt den enkelte
  ved inn- og utskriving ved institusjon/sykehus
   
 • Rehabiliteringtilbud:
  Ha oversikt over rehabiliteringstilbudet i kommunen og spesialhelsetjenesten
   
 • Individuell plan:
  - Behandle søknader om individuel plan
  - Oppnevning av koorinator til individuell plan
  - Oppnevening og veiledning av koordinator
  - Utvikle og kvalitetssikre rutiner for utarbeidelse av individuell plan
  - Føre overikt over alle individuelle planer og koordinatorer

 

Publisert av Jens Jarl Turøy. Sist endret 04.05.2014 21:27
Fant du det du lette etter?