Tildelingsenheten for pleie- og omsorgstjenester

Enheten er organisert i rådmannens stab og har fullmakt til å fatte vedtak om tildeling av kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Du kan henvende deg til oss dersom du på grunn av svikt i helsetilstand og/eller funksjonsnivå har behov for eksempelvis hjemmesykepleie, hjemmehjelp eller et opphold i sykehjem.

Av andre tjenester som organiseres av kommunen og som ikke er lovpålagte kan nevnes: utkjøring av varmmat til hjemmeboende, trygghetsalarm ogomsorgsbolig.

Det må søkes om tjenesten på eget søknadsskjema. Tjenesten blir tildelt den enkelte i samråd med søker og etter en kartlegging av behov.

Vi tilbyr hjelp til å fylle ut søknad eller hjelp til å utforme en klage på tildelt tjeneste, dersom det er behov for det.

Søknaden sendes til: Tingvoll kommune, 6630 Tingvoll.

Besøksadresse:     Tingvoll kommune, Kommunehuset, 6630 Tingvoll.

Telefon:               71 53 24 44
Telefax:               71 53 24 01


Fant du det du lette etter?