Trykk på overskriftene for å sortere
Tittel Publisert Type
00.0001 Presentasjon Orkide 01092017.pptx PPTX, 14 MB

01.09.2017 Filtype
00.001 Aure_Andre gangs behandling_130917.pdf PDF, 309 kB

17.11.2017 Filtype
00.001 Averøy_Andre gangs høring behandling.pdf PDF, 2 MB

16.11.2017 Filtype
00.001 Eide_Andre gangs behandling.pdf PDF, 240 kB

16.11.2017 Filtype
00.001 Halsa_Andre gangs behandling.pdf PDF, 470 kB

16.11.2017 Filtype
00.001 Kristiansund_Andre gangs behandling_26102017.pdf PDF, 259 kB

16.11.2017 Filtype
00.001 Nesset_Andre gangs behandling.pdf PDF, 283 kB

16.11.2017 Filtype
00.001 Smøla_19092017_Andre gangs behandling_kunvedtak.pdf PDF, 166 kB

16.11.2017 Filtype
00.001 Sunndal_Andre gangs behandling.pdf PDF, 3 MB

16.11.2017 Filtype
00.001 Surnadal_Andre gangs behandling.PDF PDF, 3 MB

16.11.2017 Filtype
00.001 Tingvoll_Andre gangs behandling.pdf PDF, 252 kB

16.11.2017 Filtype
00.01 Tabell med merknader og arbeidsgruppens vurderinger PDF, 772 kB

10.08.2017 Filtype
00.1 Høringsuttalelser (56 stk samlet) PDF, 11 MB

Uttalelser fra div. bedrifter, organisasjoner og private

10.08.2017 Filtype
00.2 Høringsuttalelse Fylkesmannen PDF, 420 kB

10.08.2017 Filtype
00.3 Høringsuttalelse Fylkeskommunen PDF, 626 kB

10.08.2017 Filtype
00.4 Høringsuttalelse Fiskeridirektoratet PDF, 17 MB

10.08.2017 Filtype
00.5 Høringsuttalelse Statens vegvesen PDF, 297 kB

10.08.2017 Filtype
00.5 Uttalelse Smøla - Svanøya utenfor Råket - innspill ny lokalitet 20.03.2017 PDF, 206 kB

11.08.2017 Filtype
00.6 Uttalelse Smøla - Kongshaug Krabbe AS 26.03.2017 - kulturminne Kuli PDF, 2 MB

15.08.2017 Filtype
01.01 Plankart_rev.etter 1.høring_06042017.pdf PDF, 11 MB

16.11.2017 Filtype
01.01 Plankart_revidert_Nordmøre Samlet_09112017.pdf PDF, 6 MB

14.11.2017 Filtype
02 PLANBESTEMMELSER til 2. gangs høring PDF, 673 kB

09.08.2017 Filtype
03 PLANOMTALE til 2. gangs høring PDF, 2 MB

09.08.2017 Filtype
04 Arealtabeller_samlet_09112017.xlsx XLSX, 3 MB

16.11.2017 Filtype
09.1 AURE Arealformål 060417.pdf PDF, 275 kB

06.04.2017 Filtype
09.1 Bestemmelsessoner_Aure 060417.pdf PDF, 200 kB

06.04.2017 Filtype
09.1 Hensynsoner_Aure 060417.pdf PDF, 295 kB

06.04.2017 Filtype
09.1 Plankart Aure_05092017.pdf PDF, 10 MB

14.11.2017 Filtype
09.2 AVERØY Arealformål 060417.pdf PDF, 204 kB

06.04.2017 Filtype
09.2 Bestemmelsessoner_Averøy 060417.pdf PDF, 174 kB

06.04.2017 Filtype
09.2 Hensynsoner_Averøy 060417.pdf PDF, 240 kB

06.04.2017 Filtype
09.2 Plankart Sjøområdeplan_Averøy 310317.pdf PDF, 6 MB

04.04.2017 Filtype
09.3 Bestemmelsessoner_Eide 060417.pdf PDF, 171 kB

06.04.2017 Filtype
09.3 EIDE Arealformål 060417.pdf PDF, 195 kB

06.04.2017 Filtype
09.3 Hensynsoner_Eide 060417.pdf PDF, 205 kB

06.04.2017 Filtype
09.3 Plankart Sjøområdeplan_Eide 310317.pdf PDF, 4 MB

04.04.2017 Filtype
09.4 GJEMNES Arealformål 060417.pdf PDF, 201 kB

06.04.2017 Filtype
09.4 Hensynsoner_Gjemnes 060417.pdf PDF, 216 kB

06.04.2017 Filtype
09.4 Plankart Sjøområdeplan_Gjemnes 310317.pdf PDF, 5 MB

04.04.2017 Filtype
09.5 Bestemmelsessoner_Halsa 060417 .pdf PDF, 181 kB

06.04.2017 Filtype
09.5 HALSA Arealformål 060417.pdf PDF, 206 kB

06.04.2017 Filtype
09.5 Hensynsoner_Halsa 060417.pdf PDF, 217 kB

06.04.2017 Filtype
09.5 Plankart Sjøområdeplan_Halsa 310317.pdf PDF, 5 MB

04.04.2017 Filtype
09.6 Bestemmelsessoner_Kristiansund 060417.pdf PDF, 177 kB

06.04.2017 Filtype
09.6 Hensynsoner_Kristiansund 060417.pdf PDF, 252 kB

06.04.2017 Filtype
09.6 KRISTIANSUND Arealformål 060417.pdf PDF, 217 kB

06.04.2017 Filtype
09.6 Plankart Sjøområdeplan_Kristiansund 310317.pdf PDF, 6 MB

04.04.2017 Filtype
09.7 Bestemmelsessoner_Nesset 06041 .pdf PDF, 173 kB

06.04.2017 Filtype
09.7 Hensynsoner_Nesset 060417.pdf PDF, 180 kB

06.04.2017 Filtype
09.7 NESSET Arealformål 060417.pdf PDF, 180 kB

06.04.2017 Filtype
09.7 Plankart Sjøområdeplan_Nesset 310317.pdf PDF, 660 kB

04.04.2017 Filtype
09.8 Bestemmelsessoner_Smøla 06041 .pdf PDF, 177 kB

06.04.2017 Filtype
09.8 Hensynsoner_Smøla 070417 PDF, 293 kB

07.04.2017 Filtype
09.8 Plankart_Smøla_02102017.pdf PDF, 8 MB

14.11.2017 Filtype
09.8 SMØLA Arealformål 060417 PDF, 195 kB

06.04.2017 Filtype
09.9 Hensynsoner_Sunndal 060417.pdf PDF, 194 kB

06.04.2017 Filtype
09.9 Plankart_Sunndal_02062017.pdf PDF, 929 kB

14.11.2017 Filtype
09.9 SUNNDAL Arealformål 060417.pdf PDF, 185 kB

06.04.2017 Filtype
09.91 Bestemmelsessoner_Surnadal 060417.pdf PDF, 172 kB

06.04.2017 Filtype
09.91 Hensynsoner_Surnadal 060417.pdf PDF, 241 kB

06.04.2017 Filtype
09.91 Plankart Sjøområdeplan_Surnadal 310317.pdf PDF, 5 MB

04.04.2017 Filtype
09.91 SURNADAL Arealformål 060417.pdf PDF, 194 kB

06.04.2017 Filtype
09.92 Bestemmelsessoner_Tingvoll 060417.pdf PDF, 177 kB

06.04.2017 Filtype
09.92 Hensynsoner_Tingvoll 060417.pdf PDF, 243 kB

06.04.2017 Filtype
09.92 Tingvoll Arealformål_08082017 PDF, 200 kB

08.08.2017 Filtype
09.92 Tingvoll_021017_Plankart.pdf PDF, 4 MB

14.11.2017 Filtype
11.1 KU AURE 6 060417.xlsx XLSX, 8 MB

07.04.2017 Filtype
11.2 KU AVERØY 6 250417 PDF, 4 MB

09.08.2017 Filtype
11.3 KU EIDE 6 050417.xlsx XLSX, 3 MB

07.04.2017 Filtype
11.4 KU GJEMNES 6 060417.xlsx XLSX, 19 MB

07.04.2017 Filtype
11.5 KU HALSA 6 050417.xlsx XLSX, 7 MB

07.04.2017 Filtype
11.6 KU KRISTIANSUND 6 060417.xlsx XLSX, 5 MB

07.04.2017 Filtype
11.7 KU NESSET 6 050417.xlsx XLSX, 514 kB

07.04.2017 Filtype
11.8 KU SMØLA 6 050417.xlsx XLSX, 4 MB

07.04.2017 Filtype
11.90 KU SUNNDAL 6 060417.xlsx XLSX, 2 MB

07.04.2017 Filtype
11.91 KU SURNADAL 6 060417.xlsx XLSX, 2 MB

07.04.2017 Filtype
11.92 KU TINGVOLL august 2017 PDF, 4 MB

09.08.2017 Filtype
12.1 Utredning A og 1 til 9 220916.docx DOCX, 8 MB

03.10.2016 Filtype
12.2 Utredning nr 10 til 12 080916.docx DOCX, 8 MB

03.10.2016 Filtype
12.3 Utredning nr 13 til 20 290816.docx DOCX, 6 MB

03.10.2016 Filtype
Fant du det du lette etter?