Økokommuneprosjektet

Tingvoll kommune har startet et stort toårig omdømmeprosjekt som har som mål å øke attraktiviteten av Tingvoll kommune og generere tilflytting. Dette skal skje ved å sette i gang tiltak som bygger på identiteten og visjonen kommunen allerede har - nemlig "økokommunen Tingvoll."

Prosjektet er et arbeids- og spleiselag av flere aktører og består av to delprosjekter.

Finansiell ramme
Kommunen fått tildelt LUK-midler fra fylkeskommunen for 2013 og 2014. Total prosjektramme er på 1 950 000 kroner, og fylkeskommunen finansierer 500 000 fordelt på to år. Vekst for Tingvoll går inn med 200 000 fordelt på to år. Tingvoll kommune går inn med 400 000 i stillingsressurs over to år, samt med 650 000 i eget arbeid.

Organisering
Det er etablert ei styringsgruppe for prosjektet med disse medlemmene:

Politisk representant: Peder Aasprong
Rådmannen: Olaug Haugen, Inger Helene Sira, Åse Bjerke
Krivi Vev: Viktor Gautvik
Tingvoll Videregåande Skole: Liv Dahl Gullikstad
Meisingset Bygdekvinnelag: Ingunn Talgøy
Tingvoll Næringsforum: Anne Reiten Gilbert
Bioforsk Økologisk: Kirsty McKinnon
Tingvoll Museum: Marianne Nystad
Tingvoll barne- og Ungdomsskole: Christin Løkke Hagen
Mat/ service: Drøpping kafe.  

Delprosjekt I: En grønn tråd i Tingvoll
Tingvoll har en lang tradisjon innen tekstilindustri. Tingvoll Uldvarefabrik ble oppretta i
1897, og hadde på det meste omlag 320 arbeidere. I 1967 ble fabrikken oppkjøpt av Sellgrens Veveri AS, en av landets fremste merkevarer innen møbeltekstiler. I 2012 er fabrikken eid av Innvik Sellgren AS, som har besluttet og avvikle produksjonen i 2012.

I løpet av 90-tallet etablerer ein ny tekstilbedrift seg på Tingvoll, KriviVev AS. KriviVev AS er Norges eneste linveveri, og har omlag 20 ansatte. En av de viktigste leveransane KriviVev har er tekstiler til FN sitt sikkerhetsråd. Bedrifta har i lengre tid vært en stor leverandør til Utenriksdepartementet og norske ambassader.

Andre tekstilaktører i Tingvoll er Møre Bånd & Vev AS, som etablerte seg på Tingvoll i 2010, og er ei bedrift som er oppkjøpt fra Sunnmøre. I Tingvoll har vi også ei bedrift innen tekstiler til Den Norske Kyrkja.  I tillegg er det en rekke enkeltmannsforetak kjent for bunadssøm, strikking og filting. Tingvoll har også mange aktive husflidslag i Tingvoll, også med satsingar for barn og unge.

Med delprosjektet "En grønn tråd", ønsker vi å bruke denne stolte håndtverks- og industritradisjonen til å styrke lokal identitet, kunnskap og bygge omdømme. Kommunen ønsker også i samarbeid med næringslivet, å utforske mulighetene med å utvikle og øke antall arbeidsplasser innenfor tekstilindustrien i Tingvoll.

Delprosjekt II: Smaken av Tingvoll
Tilgangen på og fordelene med økologisk og kortreist mat er viktig for Tingvoll kommune. Hvilke forventninger har folk til matopplevelsen når de enten bor i Tingvoll eller besøker økokommunen? Det er unikt at Tingvoll kommune har så mye fokus på økologisk og kortreist mat i sine kommunale tjenester. Noen av satsingsområdene i Tingvoll:

- Kortreist gjestebud på TBU, slakting ved Tingvoll museum, skolehage på Bioforsk
økologisk og på Meisingset Oppvekstsenter og økologisk
skolefrukt. 

- Vi har et institusjonskjøkken på Tingvoll alders- og sjukeheim som produserer over 50 % av sin mat av økologiske råvarer.

- Vi har nasjonal spisskompetanse på økologisk mat i storhusholdninger på Bioforsk
Økologisk, og har hatt regional satsing på dette i ØKOløftet.

Tingvoll kommune har som mål om å videreutvikle dette arbeidet videre sine egne tjenester, særlig med fokus på skole og barnehage. I tillegg vil kommunen arbeide sammen med lokalt næringsliv innenfor servering og dagligvare om å få på plass økologiske alternativer i sitt utvalg.

Publisert av Inger Helene Sira. Sist endret 05.04.2016 16:42
Fant du det du lette etter?