Kommunevåpen

Kommunevåpen jpg-format
Kommunevåpen Tingvoll
Tingvolls kommunevåpen, laget av Alvhild Ulset, ble godkjent ved kongelig resolusjon 7. september 1984.
I resolusjonen, meddelt kommunen i brev fra Kommunal- og arbeidsdepartementet datert 11. september 1984, heter det:
"Tingvoll kommunes våpen blir: I sølv fem grønne eikeblad i rosett.
Tingvoll kommunes flagg blir: I hvitt fem grønne eikeblad i rosett.
En har intet å bemerke til tegningene av våpen, flagg og segl, signert og datert "Alvhild Ulset - 84", som fulgte saken in duplo. Tegningene er korrekte og vil bli oppfattet som godkjent prøve på riktig utførelse av våpenet. Innenfor rammen av den våpendefininsjon som blir fastlagt i resolusjonen, vil formen lune variere etter behovet, men alltid slik at identiteten og den heraldiske stil blir opprettholdt."

Kommunevåpenet er laget av Alvhild Ulset i hennes diplomoppgave ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole, godkjent 5. november 1982. I diplomoppgaven heter det (utdrag).:
"Ettersom de heraldiske normer ikke tillot å bruke noen av Tingvolls største særegenheter, kirken som er 800 år, eller hellemaleriene fra steinalderen, kom jeg etterhvert fram til eika, da Tingvoll kommune har verdens nordligste viltvoksende eikeskog. Etterhvert valgte jeg å bruke fem eikeblader, dette av formmessige grunner, samt at idéen lett lot seg forene med symboliseringen av kommunens fem bygder, - Tingvoll, Straumsnes, Gyl, Torjulvågen og Meisingset. En eikegren sett rett utenfra, danner en slags rosett, til tross for at bladene vokser langs grenen, og stort sett ikke ut fra samme punkt., bortsett fra de to ytterste som ofte går inn mot grenen på samme sted. Derfor de to bladene som smelter sammen på midten, samtidig som dette på en måte er med på å binde motivet sammen. Symbols er disse tenkt som kommunens to hovedbygder: Tingvoll og Straumsnes, som inntil for noen år siden var separate kommuner."

Tingvoll kommunestyre gjorde 7. mars 1984 med 23 mot 2 stemmer følgende vedtak:
"Kommunestyret vedtar å nytte forslaget fra Alfhild Ulset som kommunevåpen for Tingvoll. Kommunen godkjenner samtidig prisen på kr. 10.000,- En forutsetter at utkastet til våpen blir godkjent."


Fant du det du lette etter?