Hva skjer?

november 2017
mationtofr
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Kommende hendelser
   

Referat fau-rektor 22.02.11

Møtereferat 22.02.11

Til stede: Arnstein, Solveig Grimstad, Lillian N Abelsen, Lene Solli, Anne Nora Koksvik, Merete N. Reiten, Anne de Boer, Einar Bergslid, Ivar Vågen, Torill Enger Karlsen (ref.).

Vi manglet foreldrekontakt fra 8.klasse (Wenke Røkkum eller Andrew Tøssebro)

 

•1.                  Meldinger/info

·         ART (Aggresion, Replacement Training)

Aggresjonsmestring, Sosial trening og sinnekontroll. 5 instruktører (lærere og rektor) som blir  utdanna ART instruktører. Kurset oppimot elevene er på 30 timer. Fordi kursa innebærer at lærere og elever tas ut av skoletimene, trenger TBU ekstramidler til vikarer for å kunne gjennommføre programmet.
I utgangspunktet vil verktøyet settes inn i klasser/grupper med elever som trenger hjelp til sosial trening og aggresjonskontroll. På sikt kan en se for seg at verktøyet kan brukes forebyggende i alle klasser, som endel av antimobbearbeidet.
Målet på sikt er bedre læringsmiljø.
Fom. neste skoleår 2011/2012 skal de fem lærerne være ferdig sertifisert og sette i gang opplæringen mot elevene.

 

••         I regi av MOT ble det avholdt et seminar på TVS i januar for alle lærere i Tingvoll kommune om ANTIMOBBEARBEID.

••         Arnstein forteller at hovedutfordringen er å holde oppe kontinuiteten/trykket i anti-mobbearbeidet, at det ikke bare blir skippertak/kampanjeprega.

••         FAU foreslår at som et tiltak for å holde antimobbearbeidet levende, er at rektor innfører som en FAST post på personalmøtene elementer fra Zeroprogrammet eller ART. Lærene bør praktisere den samme tankegangen som de vil elevene skal ha med seg!

••         Tingvoll kommune søker ekstra midler til «INN PÅ TUNET» tilbudet. Trekke inn, flere sektorer/etater (asylsøkere/flyktninger m.fl) kan benytte seg av tilbudet. Skolen tenker seg «allmenpedagogikk» eks. «Stall stølan» og «Bergem»: Alle elever skal innom der i fht. naturfag/samfunnsfag m.m. Dette skal inn i et årshjul for faste klassetrinn. Slik kan skolen få styrket den praktiske forståelsen av teorifagene.

•1.                  Konstituering av FAU: Hvem tar kasserervervet? Ann Helen Støwer ble i sitt fravær foreslått og hun aksepterte.

 

•3.                  Skoletur i 10.klasse

••         Det har vært en tradisjon å holde turen til 3 dager og holde egenandelen på et minimum.

••         9.klasse nå har selv kommet med ønske om å få reise til Tyskland/England?

••         FAU mener det er viktig å tenke både likhetsprinsippet og inkludering. Får èn klasse dra på langtur vil gjerne flere gjøre det. Blir turen for dyr vil det fort kunne ekskludere familier med dårlig råd. Dette er viktig å unngå, derfor må egenandelen fortsatt holdes på et minimumsnivå og lengden på turen fortsatt være på 3 dager.

•3.                  Leksehjelp

••         Skolen har slått sammen to klasser. Det innebærer at fom.januar nå i vårsemestret er det leksetilbud til både mellomtrinnet og ungdomstrinnet i tillegg til småskoletrinnet. Småskoletrinnet har fortsatt tilbud om 2 dager i uka (mandag og torsdag) mens mellom- og ungdomstrinnet har fått leksehjelp på torsdager.

•3.                  Eventuelt.

••                     1 lærerstilling er vedtatt å skulle dras inn på TBU fom. neste skoleår. Vil FAU gripe fatt i denne saken, f.eks ta saken opp med oppvekstutvalget og skrive et brev til kommunestyret?

••         Anne Nora, Lene, Merete og Einar danner ei arbeidsgruppe som vil jobbe opp  mot oppvekstutvalget for å få omgjort vedtaket.

••                     Oppgradering av uteområdet

••         Ivar snakker med Arnstein i fht.uteområdet. FAU er villig til å stille på en dugnad i vår i fht.oppgradering.

••         FAU møtene er vedtatt å fortsatt være på tirsdager kl. 19.

Fant du det du lette etter?
   

Søk

Kontaktinformasjon

Tingvoll barne- og ungdomsskole
6630 Tingvoll
E-post : arnstein.rolland@tingvoll.komm..
Telefon
: 71533570

Galleri

Sammen for barn tv aksjonen 2007
Sammen for barn tv aksjonen 2007
Login for redigering Login for redigering