Hva skjer?

november 2017
mationtofr
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930123
45678910
Kommende hendelser
   

Møtereferat 30.11.09

Samarbeidsmøte mellom FAU-Rektor 30.11.09.

 1. Godkjenning av møteinnkalling.

 2. Til stede:
  Arnstein Rolland (rektor), fra FAU Unni Grinde, Marit Aasen, Wenche Røkkum, Henny Marit Turøy og Torill Enger Karlsen (ref.). Noen av de som ikke kom hadde meldt frafall, men flere av foreldrekontaktene hadde ikke gitt noe lyd fra seg. Det påpekes at foreldrekontaktene ved frafall, selv plikter å melde til sin klassevara om å være stedsfortreder ved FAU møtene. Dersom ikke vara heller kan komme, må det gis beskjed til rektor.

 3. Konstituering av FAU - hvem tar ledervervet?
  Både pga manglende beslutningsdyktighet - 50% oppmøte (5 av 10) - og fordi ingen av de tilstedeværende ønsker å ha ledervervet, ble det bestemt nytt FAU møte med rektor allerede neste tirsdag 8.12 kl. 19.00 på møterommet ( personalrommet) TBU. Torill Enger Karlsen påtok seg å ta sekretærvervet.

 4. Nasjonale prøver
  Arnstein hadde en gjennomgang av TBU sine resultater på Nasjonale prøver nå høst -09. Som kjent scoret 5.klasse Tingvoll best på Nordmøre i engelsk (over landsgjennomsnittet).Gratulerer!

•·        Arnstein presiserer at resultatene som blir målt på et trinn, f.eks 5.klasse, er produktet av opplæringen i et fag fra 1. tom. 4 klasse. Det blir feil å ensidig fokusere på læreren i det ene faget det ene året målingen blir gjort. Forøvrig bruker TBU resultatene fra de Nasjonale prøvene og andre kartleggingsprøver til å analysere på klassenivå hva som skjuler seg bak tallene. Ikke minst for å avdekke behov for tiltak når et resultat er dårlig

•·        TBU bruker også andre kartleggingsprøver i fagene matte, lesing og engelsk.

 1. Elevundersøkelsen
  «Elevundersøkelsen» er en årlig, elektronisk elevundersøkelse som alle offentlige grunnskoler og videregående skoler i Norge deltar i. TBU har hatt stabile tall på «Elevundersøkelsen» de siste årene. En variabel der TBU skiller seg dårligere ut enn gjennomsnittet for fylket og landet - er MOBBING.  Hva skyldes det?

  En mulig forklaring i positiv favør kan være at TBU driver utstrakt anti-mobbearbeid som både ZERO og MOT-skole? Fordi TBU har så gode registreringsrutiner og det er såpass mye fokus på tematikken, kan det øke bevisstheten hos elevene til å melde fra. Dette blir spekulasjoner, men TBU tar scoren fra undersøkelsen på alvor og jobber med mobbetemaet kontinuerlig. Det er et par konkrete mobbesaker ved TBU pr i dag som det jobbes med etter klare prosedyrer fra ZERO programmet.

 2. Foreldrerådsmøtet høsten 2009 hadde DIGITAL MOBBING som tema.
  En representant fra «Barnevakten» kom og hadde et glimrende lysbildeforedrag for et altfor dårlig besøkt møte (totalt ca. 20 foreldre + lærere). I forkant av foreldremøte hadde han undervisningsopplegg for alle 7-10.klassene gjennom dagen. Et meget bra evaluert opplegg.

•·        FAU innstiller på at TBU bør gjenta denne eller lignende seanser med eksterne folk fra «Barnevakten» (eller andre med kompetanse på digital mobbing) i en jevnlig turnus på andre til tredje hvert år. Slik vil alle elevene ved TBU få delta i en ekstern undervisningsbolk med eksperter i løpet av et skoleløp ved TBU. Dette vil være et tiltak innen forebyggingsarbeidet mot mobbing.

 1. Meldinger:

•·        1-10.klasse får tilbud om Svineinfluensavaksine på skolen 1.12.09. Alle elevene skal ha fått med seg lapp hjem til signering. Vaksinen koster kr 50,- pr elev.

•·        Miljøfyrtårnet:
Arnstein gjennomgikk handlingsplanen.

•·        Forslag om en årlig «GÅ-TIL/SYKLE-TIL-SKOLEN» konkurranse, der den klassen som skårer best får en premie. Dette for å unngå at den aksjonen som var bare blir et blaff.

•·        Det jobbes også med ulike tiltak for å øke andelen økologisk mat. En mulighet er å øke kvanta ved innkjøp. Det er også et samarbeid med Bioforsk Økologisk for å finne bedre løsninger på økomat situasjonen ved TBU.

•·        Det jobbes med ieen om en årlige MILJØDAG ved TBU. En miljøpris til den klassen som er best på «orden og miljø».

•·        Dekorering av oppgangen til mellom- og ungdomstrinnet er på trappene. Inspirert av den vakre og muntre Astrid Lindgren trappegangen til småskoletrinnet, har de bestemt seg for tegneseriefigurer som tema.

•·        FAU-medlemmer oppfordres til å lese på nettsida til Foreldreutvalget for grunnopplæringen - FUG. Den er i følge Henny Marit veldig god, og har mange tips til hvordan jobbe med FAU-arbeid.
www.fug.no

Fant du det du lette etter?
   

Søk

Kontaktinformasjon

Tingvoll barne- og ungdomsskole
6630 Tingvoll
E-post : arnstein.rolland@tingvoll.komm..
Telefon
: 71533570

Galleri

FEIDE-logo
FEIDE-logo
Login for redigering Login for redigering