Tingvoll sjukeheim

Tingvoll sjukeheim består i dag av  3 avdelinger, ei korttidsavdeling, ei langtidsavdeling og avdeling for demente, Rosbakkhagen.

Publisert av Milly Bente Nørsett. Sist endret 03.02.2012

Tingvoll sjukeheim kan tilby langtidsplasser, korttidsplasser, avlastningsplasser og natt- og dagplasser. Institusjonen har 34 plasser fordelt med 18 plasser på sjukeheimens to avdelinger og Rosbakkhagen med 16.

Rosbakkhagen er en institusjon for personer med demens og for personer med psykogeriatriske lidelser.

Ved behov for noen av disse tjenestene må en sende søknad til Tildelingstjenesten i Tingvoll kommune.

Søknadsskjema finner du her.

Ansatte- Tingvoll sjukeheim
Ansatte- Tingvoll sjukeheim
NavnTittelTelefon
Nordvik, May Helen Avd. leder Tingvoll sjukeheim71 53 35 18 / 995 37 618
Røv, Gunn Kari H.Avd. leder Rosbakkhagen71 53 35 34 / 469 23 987
Romundstad, Inger Marit Aktivitør71 53 35 07 / 988 83 231
Stølan, TommyKjøkkensjef71 53 35 21
padlock