Næring, plan og teknisk

Nysnønatt - Klikk for stort bilde

Teknisk avdeling har 60 ansatte som sørger for saksbehandling og drift av teknisk sektor i kommunen. Avdelingen ledes av teknisk sjef.

Miljøstasjon - Klikk for stort bilde

Teknisk avdeling har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens veger, bygg, anlegg og eiendommer, for kart og oppmålingsvirksomhet, vann, avløp og renovasjon, bygge- og delesaksbehandling, arealplanlegging, brannvern og ulike utbyggingsoppgaver.

Miljøkompaniet er en bedrift for yrkeshemmede som organisatorisk hører til teknisk avdeling.

Teknisk avdeling skal;

  • gi kommunens innbyggere og næringsliv rask og relevant respons på henvendelser
  • levere velsmakende og trygt drikkevann, og håndtere avløpsvann og avfall
  • forsvarlig opprettholde god framkommelighet og trygge forhold for alle på kommunale veger opprettholde god teknisk standard på kommunale bygg og eiendommer
  • gi et utviklende tilbud om arbeidstrening og kvalifisering gjennom Miljøkompaniet
  • levere faglig god saksbehandling innen de lovbestemte frister for plan-, bygge-, utslipps- og delingssaker
  • opprettholde høyt nivå på brann- og redningstjenesten og det skadeforebyggende arbeidet sikre høy helse- og miljøfaglig standard i alle tiltak og driftsoppgaver sikre alle medarbeidere en meningsfull og attraktiv arbeidsplass utføre alle oppgaver på en bærekraftig og etisk forsvarlig måte
Ansatte - Næring, plan og teknisk
Ansatte - Næring, plan og teknisk
Navn (e-post)Tilttel TelefonMobil
Margrete MagerøyVirksomhetsleder71 53 24 82915 76 472
Bjørn HammerfjellAvdelingsingeniør71 53 24 40950 35 130
Per Gunnar Løset Avdelingsingeniør71 53 24 28943 65 962
Dag Tor SuulAvdelingsingeniør71 53 24 43
Rolands Vecumnieks Oppmålingsingeniør71 53 24 48976 69 196
Erlend TveekremAvdelingsingeniør71 53 24 34997 42 153
Andreas Lilleheier AarsetRådgiver71 53 24 42991 51 436
Lars Erling KoksvikSkogbrukssjef71 53 24 45926 14 733
Bente Nybakk MørkedalRenholdsleder930 93 264
Monica Vestre Vaktmester, formann476 58 905476 58 905
Olaf LooseVaktmester957 58 851
Ivar FredriksenVaktmester71 53 24 69913 47 562
Atle SæterbøVaktmester481 56 752
Kjell GrimstadVaktmester913 47 563
Inge WeisethVaktmester913 47 561
Erling OrmsettrøFeier,fung. brannsjef, fagarbeider913 47 567
Roger UlvundFagarbeider71 53 17 44913 47 569
Egil BettenFagarbeider71 53 17 44909 37 513
Miljøkompaniet:
Stig FjeldsetDaglig leder71 53 13 10900 22 563
Einar HeggsetArbeidsleder71 53 13 10900 22 573
Gunn Elisabeth AasenArbeidsleder71 53 13 10
Anne Margrethe F. GjøvikArbeidsleder71 53 35 10
Publisert av Odd-Arild Bugge. Sist endret 25.10.2015 22:07
Fant du det du lette etter?