Skjema

Her er noen skjema for nedlasting. Er det skjema du savner, send en e-post til postmottak@tingvoll.kommune.no.

Skjema - Barnehage
Skjema - Helse og omsorg
Skjema - Landbruk
Skjema - Landbruk
Landbruk (skjema)
Søknad om fritak fra bo- og driveplikt (PDF, 215 kB)
Skjema - Næring og arbeid
Skjema - Næring og arbeid
Næring og arbeid (skjema)
Søknadsskjema - Næringsfondet Vekst for Tingvoll
Skjema- Teknisk tjenester
Tekniske tjenester (skjema)
Oversikt over alle byggesøknader elektronisk - BYGGSØK
Alle Byggeblanketter 2015 (Direktoratet for byggkvalitet)
Byggblankett: Søknad om sentral godkjenning (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Samsvarserklæring (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Søknad om igangsettingstillatelse (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Søknad om tiltak uten ansvarsrett
Byggblankett: Nabovarsel
Byggblankett: Opplysninger gitt i nabovarsel
Byggblankett: Kvittering for nabovarsel
Byggblankett: Vedlegg til søknad til ansvarsrett der foretaket ikke har sentral godkjenning (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Referanseprosjekter (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Søknad om ferdigattest (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Søknad om endring av gitt tillatelse eller godkjenning (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Søknad om midlertidig brukstillatelse (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Søknad om tillatelse til tiltak
Byggblankett: Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Boligspesifikasjon i matrikkelen - Del 1 (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Boligspesifikasjon i matrikkelen - Del 2 (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Søknad om Arbeidstilsynets samtykke (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Sluttrapport med avfallsplan for rehabilitering og riving (PDF, 28 kB)
Byggblankett: Søknad om ansvarsrett - Side 1 (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Søknad om ansvarsrett - Side 2
Byggblankett: Gjennomføringsplan (PDF, 2 MB)
Byggblankett: Rekvisisjon av oppmålingsforretning (PDF, 2 MB)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning etter Matrikkelloven (PDF, 651 kB)
Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter
Skjema - Miljø og tekniske tjenester
Skjema - Miljø og tekniske tjenester
Miljø og tekniske tjenester (skjema)
Søknad om bålbrenning (PDF, 51 kB)
Søknad om utslippstillatelse (PDF, 65 kB)
Skjema - Eiendomsoverdragelse
Publisert av Jens Jarl. Sist endret 27.01.2017 11:26
Fant du det du lette etter?