Søknadsfrist 15.mars - Produksjonstilskudd Del 1

Del 1 av søknad om produksjonstilskudd i jordbruket og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid for 2018 kan leveres fra og med 1. mars 2018, som er telledato.

Informasjon og elektronisk søknadsskjema